Mekatronik

mekatronik

Mekatroniğin bir çok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlar, mekatronik ürünü oluşturan bileşenlerdeki gelişmeye bağlı olarak sürekli genişlemekte ve güncelleşmektedir.

Günümüzde mekatronikle ilgili şu tanım yapılabilir. Mekatronik; mekanik, elektrik – elektronik, bilgisayar ve bilgi teknolojilerini bir arada kullanarak endüstriyel ürünleri tasarlamayı ve üretmeyi amaçlayan yeni bir disiplindir.

Endüstriyel ortamda disiplinler bu kadar iç-içe girmiş durumdayken ve sistemin kurulumundan, bakım-onarımına çok farklı alanlar kullanılırken kendini geliştirmiş bir mekatronikçinin iş bulması ve mesleki yetkinliğini ortaya koyması daha kolay olacaktır.

Bir mekatronikçi; mekanik, elektronik, mikrodenetleyici, klasik kumanda, PLC, HMI, Algılayıcılar, Pnömatik, Hidrolik, CNC, CAD,CAM, Elektronik devre tasarımı, Mekanizmalar gibi çok farklı konularda eğitim alır.

Temelde bu eğitimleri aldıktan sonra çalıştığı firmanın ihtiyaçları doğrultusunda bu çalışma konularından birinde veya bir kaçında kendini geliştirmesi gerekir.

En önemlisi sorumluluk bilincinin olması ve yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya çalışmasıdır. Sorumluluk bilinci yüksek, yeniliklere açık olduğunda kendisine çok farklı çalışma alanları bulabilir.